SM systém je moderná rehabilitačná metóda, ktorá slúži na zlepšenie vášho zdravotného stavu. Používa sa už takmer 30 rokov v rehabilitačných centrách. Výsledky SM systému sú skutočne očarujúce.

Špirálna stabilizácia, inak povedané SM systém je moderná metóda, ktorá prepája výhody rehabilitačného cvičenia s prevenciou, kondičným tréningom, regeneráciou a kompenzáciou. SM je skratka pre stabilizáciu a mobilizáciu. Tento systém rehabilitácie je rozšírený vo viacerých krajinách, ako napríklad Nemecko, Česko a Južná Kórea.

Ako funguje SM systém?

SM systém funguje na základe cvikov, ktoré sú kombinované posilňovaním a relaxáciou svalov. Táto metóda má dve časti, kde jednou je cvičenie a druhá časť pozostáva z manuálnych techník, ktoré skracujú proces liečby. SM systém cvičíte pod dohľadom vyškolených špecialistov, ktorí vám so všetkým pomôžu. Pri dlhodobo správnom cvičení sa vám aktivujú svalové reťazce, pomocou čoho dochádza k správnemu držaniu tela.

Aké sú výhody tejto metódy?

SM systém je vhodný pre všetky vekové kategórie. Dokonca, môžu ho cvičiť deti od troch rokov, tehotné ženy, a tiež dôchodci. Správnym cvičením tiež dosiahnete výsledky, ako je osvojenie si správneho koordinovaného pohybu a zdravej chôdze. Tieto činnosti je potrebné naučiť sa a preniesť ich do bežných činností. Váš zdravotný stav sa výrazne zlepší a vy sa tak zbavíte akýchkoľvek bolestí. Výhody SM systému sa však dajú docieliť len pod dohľadom špecializovaných ľudí, ktorí sa vzdelávajú v tejto oblasti.

Výsledky SM systému

Pravidelným cvičením SM systému dosiahnete stabilizáciu a relaxáciu chrbtice, regeneráciu kĺbov a medzistavcových platničiek. Osvojíte si správne pohybové vzory a naučíte sa zdravému držaniu tela, zdravej chôdzi, behu a zbavíte sa bolesti. Zdravá chôdza je dosiahnutá špirálne stabilizovaným pohybom, ktorý vzniká osovým postavením tela a pohybovými vzormi v panvovom a ramennom pletenci. Pre dosiahnutie výsledkov je dôležitá správna technika cvičenia, použitie špeciálnych SM lán, správne dýchanie a kondícia.