Každý z nás sa už raz viezol mestskou hromadnou dopravou. Niektorí iba autobusom, iní zase aj trolejbusom a tí, ktorí bývajú vo veľkom meste si vyskúšali aj električku. Všetkými tromi spôsobmi dopravy disponuje len pár miest na Slovensku a jedným z nich je aj hlavné mesto Slovenka – Bratislava.

Prvopočiatky prepravy osôb v Bratislave siahajú až do posledných rokov devätnásteho storočia. Presnejšie v r. 1893 sa udelila koncesia na výstavbu mestskej elektrickej železnice Alexandrovi Wernerovi a už 27. augusta 1895 začali premávať prvé vozne. Len v tento slávnostný deň sa odviezlo prvých 2468 cestujúcich.

Tak sa naše hlavné mesto stalo jedným z prvých európskych miest, kde sa elektrická železnica zaviedla. Časom sa začala budovať sieť tratí a zastávok.

V r. 1909 sa spustila prevádzka automobilov na elektrický pohon – čo boli priami predchodcovia dnešných trolejbusov. Prvá ich trať smerovala do vtedajšej Vydrickej doliny, dnešnej Železnej studienky.

Elektrické autá premávali jednak v pracovných dňoch, kedy prevážali ľudí do zamestnania a cez víkend zase oddychu chtivých turistov. Bohužiaľ, tento smer bol zrušený v r. 1915.

Počiatky nostalgickej trate Bratislava – Viedeň

Dôležitým miľníkom v oblasti mestskej hromadnej dopravy v Bratislave sa stala výstavba železnice do susednej Viedne. Spájala tak centrum Bratislavy, Petržalku, Schwechat, Hainburg, Wolfsthal a samotnú Viedeň. Prvá jazda sa slávnostne uskutočnila 5. februára 1914.

Bohužiaľ, prvá svetová vojna zasiahla nepriaznivo aj do dopravného systému v našom hlavnom meste. Trasa Bratislava – Viedeň tak bola zrušená.Tým nastal aj úbytok personálu na železnici v Bratislave. Neskôr, po vzniku Československa, sa začala rozmáhať autobusová doprava a vhodne tak dopĺňať prázdne miesta v rámci elektrickej dopravy.

Tak ako sa Bratislava rozrastala, rozrastala sa aj mestská doprava v nej. Neustále vznikali nové a nové trasy, napr. trasa vedúca od Národného divadla, cez Grosslingovu ulicu až po Novomestské nádražie. Neskôr sa táto trasu predĺžila až k Hlavnému nádražiu.

Pôvodne zaniknutá trolejbusová doprava sa obnovila až v r. 1941, kedy začali premávať trolejbusy značky MAN – Siemens. Tie nahradili niektoré autobusové linky smerujúce na Hlavné nádražie.

Ku koncu druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojská v zúfalstve poničili vybavenie bratislavskej mestskej hromadnej dopravy, ako len mohli.

Koniec vojny znamenal nové poriadky

Obnova MHD začala hneď po skončení vojny, kedy sa obnovilo aj spojenie Bratislava – Viedeň. Lenže udalosti po r. 1948 dali stopku nanovo. Pokiaľ na našej strane jej zbytky zostali až do osemdesiatich rokov, na rakúskej strane došlo k jej postupnej demontáži.

Rok 1948 znamenal ďalšiu nemilú udalosť. Mestskú hromadnú dopravu v Bratislave znárodnili komunisti a začal ju prevádzkovať Komunálny podnik Dopravné závody mesta Bratislava.

V šesťdesiatych rokoch sa začalo s hromadnou výstavbou bytových sídlisk. No ako dobre vieme, k týmto betónovým obydliam sa len ťažko dá postaviť železnica, a tak sa v tých rokoch kládol dôraz na prevažne autobusovú dopravu. Rovnako sa postupne zrušili aj trolejbusové linky – okrem trás v kopcovitých terénoch Kramárov a Koliby.

Veľa obyvateľov si pýtalo veľkokapacitné vozidlá

Počas sedemdesiatich rokov nastala kulminácia obyvateľov Bratislavy. Dopravný podnik musel pristúpiť k nasadzovaniu veľkokapacitných kĺbových autobusových súprav značky Ikarus. Tie začali premávať 19. februára 1974. Mnohé z nich odstavili iba v nedávnych rokoch.

Vyznačovali sa veľkou spoľahlivosťou a vcelku boli veľmi obľúbené medzi šoférmi cestujúcimi. Podobne sa, v dôsledku nárastu cestujúcich, museli inovovať aj električky a boli tak zavedené kĺbové elektrické súpravy.

Osemdesiate roky priniesli opätovný návrat trolejbusov do Bratislavy. Po vzore autobusov a električiek sa objavili kĺbové súpravy Škoda – Sanos S 200 Tr. Po nežnej revolúcii sa dokonca uvažovalo nad výstavbou metra, avšak na takýto velikášsky počin sa samozrejme nikdy nenašlo dostatok peňazí.

A tak sa len renovovala a rozširovala električková a trolejbusová sieť. Nič iné neostávalo, len vylepšovať to, čo bolo k dispozícii s dôrazom na ekologickosť.

Súčasnosť priniesla zmenu vo všetkom

Na začiatku nového tisícročia počet ľudí využívajúcich mestskú hromadnú dopravu klesol v dôsledku nárastu osobných automobilov. Lenže vyšší počet automobilov upchal bratislavské cesty – a tak sa po čase mnohí z ľudí znovu využívať autobusy, trolejbusy a električky. To znovu podnietilo nákup kvalitnejších a ekologickejších vozidiel.

V súčasnosti tak brázdia bratislavské ulice najmodernejšie vozidlá s vnútorným a vonkajším kamerovým systémom, nízkou nástupnou plošinou, modernou klimatizáciou a mnohými ďalšími potrebnými a užitočnými prvkami. Ale inovácia prebehla na všetkých úrovniach…

Oproti dávnej minulosti, kedy si mohol pasažier kúpiť cestovný lístok iba v stánku, či u konduktora, dnes môžete získať SMS lístok zaslaním jednoduchej textovej správy a odviezť sa kam len chcete. Podobne – možnosť internetového pripojenia cez wifi poskytol cestovný komfort na najvyššiu možnú mieru. Minimálne môžete šetriť svoje vlastné dátové balíky na mobile

Bratislava sa tak zaradila medzi mestá s najmodernejšou mestskou hromadnou dopravou v Európe.