Vlastniť byt sa v súčasnosti ukazuje ako dobrá investícia. Ich dopyt stále vysoko prevyšuje ponuku a ceny stúpajú. Byty tak predstavujú majetok, ktorý sa kedykoľvek môžete rozhodnúť úspešne zhodnotiť.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska vzrástla priemerná cena bývania v 3. štvrťroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom len nepatrne na hodnotu 1 433 eur/m². V medzikvartálnom porovnaní ide o nárast len o 0,1 %.

Vývoj cien nehnuteľností je v jednotlivých krajoch rôzny

K miernemu poklesu cien nehnuteľnosti v 3. štvrťroku 2018 došlo v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Pravdepodobným dôvodom mierneho zníženia cien je zlepšenie dostupnosti bývania. Oba kraje patria medzi kraje s najhoršou dostupnosťou nového bývania, pričom Banskobystrický kraj je na tom s dostupnosťou najhoršie z celého Slovenska. Ročne sa tu priemerne dokončí len 1,5 bytu na 1000 obyvateľov.

V ostatných krajoch Slovenska priemerné ceny nehnuteľnosti oproti predchádzajúcemu štvrťroku stúpali. V absolútnom vyjadrení to bolo najviac v Trnavskom kraji a najmenej v Prešovskom kraji.

Rástla priemerná cena bytov aj domov

Podľa údajov NBS sa priemerná cena bytov v 3. štvrťroku 2018 zvýšila o 7 eur/m² na 1 727 eur/m², čo znamená rast medzi štvrťrokmi o 0,4 % a na medziročnej báze o 7,6 %. Najviac sa zvýšila priemerná cena päťizbových bytov.

Najmä v Bratislave sú najviac žiadané malé byty, keďže priemerná cena novostavieb je tu už vysoko. Podľa Martina Lazíka, analytika portálu Nehnuteľnosti.sk, ceny bytov už v budúcnosti nemajú ďalej kam stúpať.

Priemerná cena rodinných domov v 3. štvrťroku 2018 vzrástla o 8 eur/m2 na 1 165 eur/m², teda o 0,7 % medzi štvrťrokmi a o 3,8 % na medziročnej báze. Rástli ceny štandardných aj priestrannejších rodinných víl. Napriek nemožnosti získať hypotéku v 100 % hodnote nehnuteľnosti je záujem o hypotekárny úver na dom stále relatívne veľký.

Sprísnenie podmienok hypoték sa vo väčšej miere zatiaľ neprejavuje

Hoci Národná banka Slovenska legislatívne sprísnila podmienky na získanie hypotéky a zrušila možnosť získať hypotéku v 100 % hodnote nehnuteľnosti, objem získaných úverov na bývanie klesol v priebehu roka len mierne a nachádza sa nad úrovňou mesiacov predchádzajúceho roka.

„Aktivity na trhu s nehnuteľnosťami nie je možné zastaviť zo dňa na deň. Súvisí to aj s tým, že veľa nákupov je spojených s predajom staršej nehnuteľnosti a na samotnom trhu s nehnuteľnosťami je akumulovaný už veľký kapitál zo strany korporátnych klientov, ako aj obyvateľstva,“ udáva Martin Lazík.

Sprísňovanie podmienok hypoték nebolo nárazové, ale počet výnimiek klesá postupne o 5 % každý kvartál. Od októbra je preto získať úver na bývanie opäť zložitejšie. Či sa tieto zmeny už výraznejšie prejavia na trhu s nehnuteľnosťami, alebo naopak, jeho vývoj bude naďalej obdobný, ukážu štatistiky za posledný kvartál roku 2018.

Hypotéky štartujú na úroku 0,89 %

Od začiatku októbra 2018 platia opäť viac sprísnené limity výnimiek, ktoré môžu banky svojim klientom pri poskytovaní hypoték udeliť. Výnimku financovania od 80 – 90 % hodnoty nehnuteľnosti môže banka poskytnúť maximálne na 30 % nových úverov. Financovanie nad 8 – násobok čistého príjmu maximálne na 15 % nových úverov.

Napriek sprísneniu podmienok získania úverov na bývanie sú celkové podmienky hypoték naďalej výhodné. V novembri 2018 bolo možné získať hypotéku v hodnote 60 000 eur s dobou splácania 20 rokov a fixáciou na 3 roky s úrokom už od 0,89 % . Pri fixácií na 5 rokov bol najvýhodnejší úrok 1% a pri fixácií na 10 rokov to bolo 1,99%.

Úroková sadzba však nezohľadňuje poplatky za poskytnutie hypotéky, preto pri výbere hypotéky je potrebné vychádzať nielen z úroku, ale zohľadňovať treba aj RPMN alebo celkovú preplatenú sumu.

Sprísňovanie hypoték bude pokračovať aj v roku 2019

Ďalšia vlna sprísňovania hypoték na nás čaká od januára 2019. Počet výnimiek na financovanie 80 – 90 % nehnuteľnosti hypotékou, ktoré budú môcť banky klientom udeliť, klesne na úroveň 25 % nových úverov. Výnimka možnosti prekročenia hranice 8- násobku čistého ročného príjmu bude možná už len pre 10 % nových úverov.

Posledné sprísňovanie limitov je plánované od júla 2019. Vyššiu hypotéku budú môcť banky poskytnúť len 20 % klientov a prekročiť hranicu výšky čistého príjmu pri 5 % úveroch a 5% úveroch pre mladých (do 35 rokov, príjem za rok do 1,3 násobku priemernej mzdy, DTI max. 9).

Zároveň je potrebné myslieť aj na fakt, že opatrenie NBS nariaďuje, aby klientom ostala z čistého mesačného príjmu po odpočítaní splátok úverov a iných záväzkov, ešte suma vo výške životného minima a 20 % rozdielu medzi mesačným príjmom a životným minimom.

Ak plánujete kúpu nového bývania, mali by ste sa poponáhľať. Ceny nehnuteľností majú rastúci trend a podmienky získania hypoték sa postupne sprísňujú.