Úroveň triedenia odpadov má veľký vplyv na následnú recykláciu odpadov. Pri nekvalitnom triedení odpadov môže totiž dôjsť aj k ich znehodnoteniu.

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK v spolupráci bratislavskou zberovou spoločnosťou OLO a spoločnosťou Tetra Pak zisťovali, čo všetko končí v žltých nádobách v Bratislave.

V Bratislave sa do žltých nádob zbierajú tri rôzne druhy materiálov, a to plasty, nápojové kartóny (tzv. tetrapaky) a z kovov hliníkové plechovky. Hlavným cieľom analýzy bolo zistiť, ako u Bratislavčanov prebieha triedenie odpadu a čo všetko sa nachádza v žltých kontajneroch. Výsledné množstvo odpadu, ktorý bol analyzovaný, bolo vyše 624 kilogramov. Viac ako 14 % obsahu žltých kontajnerov tvorili nečistoty, ktoré patria do zmiešaného komunálneho odpadu. Tými sú napríklad textil, potraviny alebo molitan.

Na základe výsledkov analýzy môže NATUR-PACK povedať, že Bratislavčania vedia, že do žltých kontajnerov okrem plastov patria aj plechovky a nápojové kartóny.

Analýzu si v podobe videoreportáže môžete pozrieť aj na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.