Mnoho firiem sa sťažuje na nedostatok zamestnancov. Vo väčšine prípadov je to spôsobené práve tým, že majú od nich vysoké nároky a očakávania, a práve od týchto aspektov by bolo vhodné niekedy „upustiť“. Netvrdíme, že by potenciálni zamestnanci nemali spĺňať určité požiadavky či kvalifikáciu v danom odbore, avšak veľa krát je lepšie uprednostniť starších ľudí, ktorí sú pre firmu obrovskou výhodou.

Podpora na pracovisku

Starší ľudia, resp. seniori sa môžu pochváliť bohatými pracovnými skúsenosťami a praxou, čo môže daná firma oceniť. Bohužiaľ, personalisti si vo väčšine prípadov myslia, že ľudia vo vyššom veku pracujú na základe akýchsi „starých štruktúr“ a naučiť sa niečo nové nevedia. Omyl! Pokiaľ dokážete vy ako zamestnávateľ vytvoriť tím ľudí, ktorého súčasťou bude mladšia i staršia generácia, je vysoká pravdepodobnosť, že sa jeden od druhého naučia mnoho nových vecí. Kancelária je miestom, kde by mali ľudia v prvom rade tvoriť, komunikovať a podporovať jeden druhého.

Starší zamestnanec = skúsenejší zamestnanec

Špecialisti sa zhodli na tom, že kancelárske priestory je ideálne obohatiť o „debatný kútik“, kde majú zamestnanci možnosť oddychu počas dňa. Okrem toho si môžu vymieňať názore, postoje či skúsenosti, a teda starší neformálne radiť mladším a naopak, mladší učiť starších pracovať s najnovšími technológiami. Taktiež firmy zriaďujú tzv. „mind spa“, teda kútiky, ktoré sú vyhradené na relaxáciu, zvyšovanie sústredenosti, ale i duševnej bdelosti. Obzvlášť, ak sú súčasťou pracovného tímu starší ľudia, je priam žiadúce vytvárať relaxačné zóny, v rámci ktorých majú možnosť načerpať novú energiu a zároveň sa aspoň na chvíľu odreagovať od pracovných povinností. Treba si uvedomiť, že nebytové priestory nie sú len o práci ako takej, ale tiež o vzťahoch na pracovisku, rozvíjaní vlastnej tvorivosti a učení sa nových vecí. Inými slovami povedané, pracovné prostredie zohráva dnes významnú rolu, a práve preto ho treba zriadiť tak, aby sa ľudia cítili príjemne a komfortne.