Parlament schválil novelizáciu zákona, ktorou chce podporiť cestovný ruch na Slovensku. Verejnosť túto zmenu legislatívy pozná najmä ako „rekreačný príspevok“. Kto má na príspevok nárok a ako ho môžu zamestnanci využiť? Odpovede na tieto aj ďalšie dôležité otázky nájdete v tomto článku.

Odkedy platí zákon o rekreačnom príspevku

Zákon, ktorý sa týka rekreačných príspevkov, je platný od 1. januára 2019. Ide o novelizáciu Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplnenie § 152a Zákonníka práce o príspevku na rekreáciu.

Čo je rekreačný príspevok

Zákon definuje rekreačný príspevok takto: „Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.“

Kde môže zamestnanec rekreačný príspevok využiť

Zamestnanec môže rekreačný príspevok využiť na pobyt, dovolenku s prenocovaním minimálne na dve noci, či pobytové alebo denné tábory pre svoje školopovinné deti, ale iba na území Slovenskej republiky. Rekreácie sa môžu zúčastniť aj rodinní príslušníci či ľudia, s ktorými žije zamestnanec v jednej domácnosti.

Čo ak je suma za pobyt vyššia ako 500 €

Ak je suma za pobyt zamestnanca vyššia ako 500 €, napríklad 1 000 €, zamestnávateľ  aj v tomto prípade uhradí 275 €. Existuje však možnosť, že firma môže rozdiel uhradiť zo sociálneho fondu, je to však na jej uvážení – tento krok je dobrovoľný. Zamestnávateľ však v žiadnom prípade nemôže strhnúť sumu určenú na príspevok na rekreáciu z platu, bonusov či odmien zamestnanca. Výnimkou je iba situácia, ak zamestnávateľ poskytol rekreačný poukaz v plnej výške, t. j. 500 € zamestnancovi vopred – v takom prípade strhne zamestnávateľ 45 % z tejto sumy zamestnancovi zo mzdy.

Má na rekreačný príspevok nárok každý zamestnanec

Na rekreačný príspevok od svojho zamestnávateľa má nárok každý zamestnanec, ktorý spĺňa jednu podmienku: v danej firme musí pracovať na plný úväzok aspoň dva roky. V prípade skráteného úväzku, má nárok na pomernú čiastku. A čo brigádnici a SZČO, ktorí nie sú zamestnancami? Tí nárok na rekreačný príspevok nemajú. Hoci pracovník spĺňa podmienku dvoch odpracovaných rokov, neznamená to, že príspevok automaticky získa – vstupuje do toho niekoľko premenných na strane zamestnávateľa.

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť rekreačný príspevok

Ak zamestnávateľ zamestnáva aspoň 50 ľudí a zamestnanec o rekreačný príspevok požiada, zamestnávateľ mu je povinný príspevok poskytnúť. Toto číslo sa určí z priemerného evidenčného počtu zamestnancov za minulý kalendárny rok. Ak ich zamestnával 49 a menej, vtedy nie je viazaný poskytnúť svojim zamestnancom rekreačný príspevok. V takomto prípade je to na uvážení samotnej firmy, teda na dobrovoľnej báze, či svojim zamestnancom príspevok ponúkne, alebo nie.

Ako zamestnávateľ poskytuje rekreačný príspevok

Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi môže poskytnúť rekreačný príspevok dvomi spôsobmi. Prvým je rekreačný poukaz, ktorý je akceptovaný vybranou sieťou ubytovacích zariadení. Druhou možnosťou je, že zamestnanec si pobyt uhradí sám a následne do 30 dní od jeho ukončenia odovzdá zamestnávateľovi účtovné doklady, na základe ktorých mu zamestnávateľ danú sumu preplatí.

Či už ide o poukaz, alebo o preplatenie nákladov, komplexné služby v oblasti rekreačných príspevkov, ktoré zjednodušia život zamestnávateľom aj zamestnancom, ponúka spoločnosť Up Slovensko. Chcete sa o tejto možnosti dozvedieť viac? Navštívte stránku www.up-slovensko.sk.